May 11th, 2021

Famous poem in Blackfoot

By Sulz, Dave on November 12, 2020.

In Flanders Fields

Translated into the Blackfoot Language by Dr. Lena Russell

Iitstsaahpi awahkaotsiiyiiksi I’niiksi apamoohtsi

Iitohkanaikstoihtsiiyaawa.

Pisatssaisskiistsi itawaawattohpapokaii’yi

Sitokoohtsi awoysstaakssiiksi.

Iihtsskskoi’pi nitsitstsiihpinnaani.

Kii spoohtsi, pi’kssiiksi, saakiaawaaksistooyinihkiyi. Aipottaayaawa.

Maatohtoohtowawaiksaawa isskonakssini saainisoohtsi

Niistonnaana anniksao’ki anniiksisska I’nitaikska.

Maatomaisamowa ninoohkattsipaitapiiyihpinnaan.

Ninoohkattoohtohki’pinnaan otaoo’tamisskapssi naato’siwa.

Nimattsini’pinnaan otaiisttahkapssi naato’siwa.

Nitaakomimmihtaahpinnaan. Ninoohkattakomimmotspinnaan.

Kiannohka nita’tamitaihtsiihpinnaan

I’niiksi itaihstaahpi.

Noohkakohkootsiimoka nitaawaawahkaotsiimannaaniksi.

No’tsinnaanistsi aii’sistsikooyi.

Nitsitapaapiksi’pinnaan isstsaana’kima’tsisi.

Ma’tsika. Niitoohkspinnika.

Ikkamomatskaohsakkinnaaniki, niistonnaanaka nitaii’nittspinnaanaka.

Nimaataakso’kaahpinnaana.

Kiiwahtao pisatssaisskiistsi itaisaisskiiyi

Awahkaotsiiyiiksi I’niiksi iitstsaahpi apamoohtsi.

Share this story:
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments